راهنمای نمونه گیری

آزمایشگاه خون پاتولوژي اصفهان
1-  دومین ادرار صبحگاهی بهترین نمونه جهت جمع آوری است. 2-  برای نمونه گیری سه نوبته در سه روز متوالی اقدام شود زیرا بیشترین امکان تشخیص...
Read more
آزمایشگاه خون پاتولوژي اصفهان
1- یک عدد لام شیشه ای از آزمایشگاه در یافت کنید. 2-  برای انجام نمونه گیری صبح زود قبل از آنکه بیمار از رختخواب بلند شود و...
Read more
آزمایشگاه خون پاتولوژي اصفهان
این آزمایشبرای شمارش اسپرم و بررسی موروفولوژی آندرخواست می شود و مشخصات فیزیکی مایع منی(semen) مانند حجم ، رنگ ، قوام ، PH و مشخصات مورفولوژیک...
Read more
آزمایشگاه خون پاتولوژي اصفهان
گاهی اوقات خون ریزی های مختصری در دستگاه گوارش وجود دارند که قابل رویت نیستند و باید با روش های آزمایشگاهی تشخیص داده شودند -بهتر است...
Read more
آزمایشگاه خون پاتولوژي اصفهان
- یک هفته قبل ازانجام آزمایش ازمصرف روغن کرچک ، روغن های معدنی ، بیسموت ، شربت های حاوی منیزیم ، ترکیبات ضد اسهال ، تنقیه...
Read more
آزمایشگاه خون پاتولوژي اصفهان
این نمونه باید دقیقا طی 24 ساعت در گالن مخصوصی جمع گردد که ازطرف آزمایشگاه دراختیار فرد قرار می گیرد.راس ساعت مشخص ( مثلا ساعت 8...
Read more