loading...

Anti-Nuclear Antibody (ANA)

نام اختصاری:ANA

سایر نام ها: آنتی بادی ضد هسته ای

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری:  سرم و مایعات بدن از جمله مایع پلور

حجم نمونه مورد نیاز:  1 mL

شرایط نمونه گیری:  نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری: نوع مایع بدن در برگه آزمایش ثبت شود.

موارد عدم پذیرش نمونه:  همولیز در نتیجه آزمایش ایجاد تداخل می کند.

شرایط نگهداری: تا زمان آزمایش در یخچال نگهداری شود. پایداری نمونه در C 4 درجه 7 روز و در منفی C 20 درجه 6 ماه می باشد.

کاربردهای بالینی:  

تشخیص لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) و سایر بیماری های خود ایمن

روش ارجح:FANA (فلئورسانس)، ELISA

سایر روشها: ایمونوپرسیپیتاسیون، ایمونوبلاتینگ، RIA، تکنیک رنگ آمیزی با HRP

مقادیر طبیعی:

کمی:

مایع پلور:33  U/L <

سرم:18  U/L <

تیتر:

منفی: تیتر کمتر از 1/20

مثبت:  تیتر مساوی و بیشتر از 1/20

تفسیر: این آنتی بادی عمدتاً جهت غربالگری لوپوس اریتروماتوز (SLE) به کار می رود، زیرا تقریباً تمامی مبتلایان به SLE آنتی بادی های خودایمن تولید می نمایند. از این رو آزمایش منفی ANA تشخیص بیماری را رد می نماید. اگر آزمون ANA مثبت گردد، لازم است سایر آنتی بادی ها نیز بررسی شوند تا تشخیص تأ یید گردد.

افزایش سطح : SLE. همچنین در بیماریهایی از قبیل آرتریت روماتوئید، پلی آرتریت نودوزا، درماتو میوزیت، پلی میوزیت، اسکلرودرما ، سندرم شوگرن، سایر بیماری های ایمنی، لوسمی، منونوکلئوز عفونی، میاستنی گراویس، سیروز، هپاتیت مزمن ممکن است افزایش تیتر ANA مشاهده شود.

واکنش تداخلی:

مثبت کاذب :

استازولامید، اسید آمینو سالیسیلیک، کلروپروتیکسن ، کلروتیازیدها، گریزئوفولوین، هیدرا لازین، پنی سیلین، فنیل بوتازون، فنی توئین، پروکائین آمید، استرپتو مایسین، سولفونامیدها و تترا سایکلین ها.

منفی کاذب:

داروهای استروئیدی

توضیحات:

  • در افراد بالای 65 سال ، 1/3 افراد می توانند تیتر پایینی از ANA  (بالاتر از 1/20) را داشته باشند بدون آنکه بیمار باشند.
  • تیترهای 1/20 و بالاتر در 95% مبتلایان SLE دیده می شود.
  • روش FANA متداول ترین و حساس ترین و اقتصادی ترین روش می باشد.

منابع:

  1. کتاب جامع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادی آشتیانی و همکاران- نشر سالمی
  2. کتاب جامع تجهیزات آزمایشگاهی فرآورده های تشخیصی- دکتر حمید رضا سقا و همکاران- نشر میر

سازمانهای طرف قرارداد

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارت

آزمایشگاه پاتوبیولوژي پارت اصفهان مجهز به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته و نوین روز دنیا و همچنین استفاده از بهترین متخصصین آزمایشگاهی و سالها تجربه سرعت و کیفیت بالای انجام آزمایشات را تضمین می نماید.

آزمایشگاه پاتوبیولوژي پارت اصفهان مجهز به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته و نوین روز دنیا و همچنین استفاده از بهترین متخصصین آزمایشگاهی و سالها تجربه سرعت و کیفیت بالای انجام آزمایشات را تضمین می نماید. 

اطلاعات تماس

تلفن : 03132240932-3
فکس:  32240953
آدرس اصفهان - شمس آبادی - جنب بیمارستان سینا- بن بست شهریار -ساختمان مجید -واحد1