loading...

Primidone (PR)

نام اختصاری: PR

سایر نام ها: Mysoline

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما هپارینه یا EDTA  دار

حجم نمونه مورد نیاز:ml1

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    به بیمار تذکر دهید که 12- 8 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف دارو اجتناب کند.

2-    ظرف 2 ساعت پس از نمونه گیری، نمونه خون را سانترفیوژ کرده و سرم را جدا کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

نمونه های به شدت همولیزه، لیپمیک و ایکتریک ( زردی) قابل قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:

نمونه در c4 و c20-  تا 14 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1-    پایش( مانیتورینگ) سطوح درمانی دارو (TDM) در بیماران دچار تشنج، صرع و یا پارکینسون

2-    ارزیابی سمیت دارو

روش مرجح : GS- MS

روش ارجح : HPLC  , GS- MS

مقادیر طبیعی:

غلظت درمانی:

کمتر از 5 سال: µgr/ml10.07.0

بزرگسالان : µgr/ml12.59.0

غلظت سمی: µgr/ml15

تفسیر:

در حالت پایدار که تقریبا 2 هفته پس از درمان حاصل می شود، سطوح خونی پریمیدون در محدوده µgr/ml12.59.0 برای بزرگسالان و µgr/ml10.07.0 برای کودکان پاسخ مطلوبی به درمان می دهد. تنظیم دوز درمان بر پایه میزان سطوح خونی دارو بهترین راه برای حاصل شدن پاسخ مطلوب به درمان است.

عوامل مداخله گر:-

توضیحات:

  • Primidone از متابولیت های فنوباربیتال می باشد.
  • در هنگام پایش داروی primidine ، ضروری است داروی فنوباربیتال نیز پایش گردد.

منابع:

Rall TW, Schleifer LS: Drugs effective in the therapy of the epilepsies: primidone. In Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 8th edition. Edited by AG Gilman, TW Rall, AS Nies, P Taylor. New York, Pergamon Press, 1990, pp 446-447

سازمانهای طرف قرارداد

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارت

آزمایشگاه پاتوبیولوژي پارت اصفهان مجهز به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته و نوین روز دنیا و همچنین استفاده از بهترین متخصصین آزمایشگاهی و سالها تجربه سرعت و کیفیت بالای انجام آزمایشات را تضمین می نماید.

آزمایشگاه پاتوبیولوژي پارت اصفهان مجهز به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته و نوین روز دنیا و همچنین استفاده از بهترین متخصصین آزمایشگاهی و سالها تجربه سرعت و کیفیت بالای انجام آزمایشات را تضمین می نماید. 

اطلاعات تماس

تلفن : 03132240932-3
فکس:  32240953
آدرس اصفهان - شمس آبادی - جنب بیمارستان سینا- بن بست شهریار -ساختمان مجید -واحد1